poniedziałek, 11 grudnia 2017

Przed egzaminem z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych


Polecamy rymowanki: Może skorzystacie....

Matematyka:
Jak to ładnie, pięknie brzmi: 
Obwód koła „dwa er pi”
Pole zaś „er kwadrat pi”, 
Niech w pamięci zawsze tkwi. 

Cyfry rzymskie (50, 100, 500, 1000): Lecą Cegły, Dom Murują 
Liczba π z dokładnością do 50 miejsc po przecinku: π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510... Daj, o pani, o boska Mnemozyno, pi liczbę, którą też zowią ponętnie Ludolfiną, pamięci przekazać tak, by jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć; gdy się problemu nie da inaczej rozwiązać, pauza - to zastąpić liczbami. (myślnik po ‚pauza’ zastępuje zero)

 Chemia: • Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody.

Anatomia: • Płynie łódka księżyc świeci, trójgraniasty groszek leci. Na trapezie, trapeziku, wisi główka na haczyku. Są w nim zakodowane kości nadgarstka: łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta, grochowata, czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, główkowata i haczykowata.

 Fizyka: Czemu patrzysz żabko zielona na głupiego fanfarona? czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy

czwartek, 29 września 2016

Pamiętaj najważniejsza jest...

Motywacja, a więc nastawienie i postawa, jest elementem koniecznym dla efektywnego uczenia się              i osiągania sukcesów. Jest to stan o charakterze psychicznym lub społecznym, służący nakierowaniu naszych działań na określony cel.

·       

    ABY OSIAGNĄĆ SUKSES W UCZENIU SIĘ:
ü Uwierz w swoje możliwości.
ü Odważnie działaj.
ü Podnoś się z porażek.
ü Myśl pozytywnie.
ü Planuj sobie czas.
ü Bądź ambitny.
ü Bądź systematyczny i wytrwały w uczeniu się.
ü Stawiaj sobie jasno określone cele.
ü Powtarzaj sobie w myślach w chwilach zwątpienia:
- To jest dla mnie ważne!
- Musze to lepiej poznać, zrozumieć!
- To mi się w życiu przyda!
- To jest ciekawe i przydatne dla mnie!
- To mnie rozwija!
- To mnie przybliża do celu!

- Chcę się uczyć!

wtorek, 12 stycznia 2016

A może drzewko ambitnego celu?

Narzędzie to ułatwia osiągnięcie wyznaczonego ambitnego celu poprzez tworzenie strategicznego planu, z podziałem na etapy działania i określeniem wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie celu, wraz z podaniem sposobów pokonania tych przeszkód.Korzyści ze stosowania drzewka ambitnego celu:

  • Ustanawianie własnych celów, przewidywanie trudności oraz planowanie sposobów uporania się z tymi trudnościami.

  • W domu  będziesz lepiej planował swój dzień.

  • W szkole będziesz umiał/ła określić własne cele i rozwiniesz swoje  umiejętności przywódcze.

poniedziałek, 7 grudnia 2015

Tym razem chmurka...

Jest to narzędzie, które służy do analizowania konfliktu – przeniesienie koncentracji z żądań na potrzeby stron zaangażowanych w konflikt.


Korzyści ze stosowania chmurki:

  • Przedstawianie przypuszczeń oraz określanie problemów uczy znajdowania logicznych rozwiązań i rozwiązywania sporów.

  • Stosując chmurkę będziesz mógł/ła sprawiedliwie rozwiązywać konflikty, będziesz umiał/ła zrozumieć punkt widzenia innych osób, będzie umiał/ła podejmować bardziej  odpowiedzialne decyzje i będziesz chętniej współpracować.

  • W szkole będziesz lepiej rozumieć omawiane tematy, będziesz umiał/ła oceniać pomysły, a także będzie umiał/ła w logiczny i przemyślany sposób znajdować rozwiązania problemów.

czwartek, 12 listopada 2015

A może metody TOC


Dzisiaj o gałązce logicznej


Stosowanie tego narzędzia pozwala odkryć i nazwać związki przyczynowo–skutkowe: „jeśli… to…”, określać logiczne konsekwencje zdarzeń, a co za tym idzie – pomaga nabyć umiejętność przewidywania następstw własnego zachowania czy podjętych decyzji.


Korzyści ze stosowania logicznej gałązki:

  • Przewidywanie konsekwencji w danych sytuacjach oraz postępowania własnego i innych osób.

  • Stosując gałązkę każdy będzie potrafił zrozumieć konsekwencje swojego postępowania i dlatego będzie mógł samodzielnie eliminować niepożądane zachowanie 

  • Każdy kto spróbuje tego narzędzia lepiej zrozumie logiczne zasady naukowe i matematyczne, będzie umiał głębiej analizować tematy i rozwinie umiejętność kreatywnego pisania wypracowań wysokiej jakości.

środa, 17 grudnia 2014

Problemy z koncentracją

Nie nauczysz się gdy się nie skoncentrujesz. A jak to zrobić? Skorzystaj z następujących metod.
1. Koncentracja  rąk
Bierzemy do ręki dwa długopisy i rysujesz proste kształty takie jak kółka, kwadraty, sześciany, łączysz kropki, piszesz, dodajesz cyferki (cokolwiek, aby było różnorodnie). W ten sposób poruszysz wiele ośrodków mózgu jednocześnie. Więcej ośrodków to intensywniejsza praca mózgu, a co za tym idzie – więcej energii. To niczym rozgrzewka przed treningiem.

2. Koncentracja metodą pomarańczy
Wyobraź sobie, że bierzesz do ręki soczystą pomarańczę, powąchaj ją, poczuj jej ciężar, teraz zamknij oczy, spróbuj określić jej kształt i charakterystyczną strukturę. Teraz połóż się powoli na stole (oprzyj się siedząc na krzesełku) i połóż sobie pomarańcze na tyle głowy. Następnie wyobraź sobie, że przykleił ją niewidzialny klej, teraz wstawaj powoli i cały czas wyobrażaj sobie, że owa pomarańcza jest przyklejona do Twojej głowy.
To skupienie uwagi pozwoli Ci się skoncentrować na najbliższe 2 – 3 godziny. Tylko dzięki takiej prostej metodzie!
Jeśli jesteś słuchowcem obejrzyj poniższy film